Supervisor:

Pr. Fan Lam Hing(President of Yuen Long Church)

Members:

Mr. Lin Wing Chuen Tony (Yuen Long Church representative)

Dr. Mak Chung Yin (Yuen Long Church representative)

Ms. Yao Tsai Yee Joyce(Community Representative)

Ms.Cheung Hung Chuen (Yuen Long Church representative)

Mr. Lau Kwok Wai(Yuen Long Church representative)

Ms. Chung Pui On (Principal)